KURVA -- Kulturarv som resurs för äldres välbefinnande och aktiva liv

 

Om KURVA

Kulturarv som resurs för äldres välbefinnande och aktiva liv (KURVA) är en nyhetslista för personer och institutioner som är intresserade av att arbeta i gränslandet mellan kulturarv och äldre. Listan är sektorsövergripande och vänder sig till alla med intresse för dessa frågor, oavsett om det rör sig om praktiker, forskare, politiker, tjänstemän mfl.

Listan är tänkt att inspirera och att användas för utbyte av erfarenheter och information. Den är dock ej avsedd att fungera som diskussionsforum. Alla medlemmar kan skicka meddelanden till listan. Meddelanden med större bilagor måste dock godkännas av administratör före publicering.

Listan administreras av NCK (Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity). Vid frågor, kontakta NCK:s sekretariat på info@nckultur.org

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet KURVA .

Hur används e-postlistan KURVA
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till kurva@nyhetslistan.nu.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till KURVA

Du kan anmäla dig till KURVA genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat.  En gång i månaden kommer du som en påminnelse att få ta emot ditt lösenord i ett e-postbrev.

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
  Vill du få sammandragsversioner? Nej Ja
Medlemmar av KURVA
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan KURVA), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan KURVA administreras av kurva-owner at nyhetslistan.nu
Administrativ sida för KURVA (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på nyhetslistan.nu

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered GNU's Not Unix